Forsvarets Ejendomsstyrelse / Skrydstrup Flyvestation

Vi har indgået kontrakt med Arkil A/S og skal levere pavillonbygninger til Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Der skal i alt leveres 45 pavilloner til Skrydstrup Flyvestation.

Bygningerne bygges efter gældende Bygningsreglement for midlertidig opstilling.
Bygningerne udgør en større pavillon by.

Foto er arkivfoto.