Isoleret container

En isoleret container kan være enten en skibscontainer eller en lager container. Disse containere kan ombygges til mange forskellige formål. F.eks. kan en isoleret container udmærket bruges til beboelse i en kortere periode. Man kan indrette dem til vuggestuebrug, kontorer eller værksteder.

En skibscontainer er af højere kvalitet end lager containeren, som til gengæld er ca. 20% billigere end skibscontaineren. Begge typer af isoleret container gælder det, at de har ca. 100 mm isolering. En isoleret container er et multiprodukt med utrolig mange anvendelsesmuligheder.