Hvad er prisen for at leje en kontorpavillon i en årrække?

Vi har mange løsninger, hvor man kan leje pavillonerne i en lang periode. Typisk aftales det på forhånd, hvor lang en periode, man ønsker at leje pavillonen og så fastsætter vi lejeprisen ud fra det.

Enhed 407-1

Relaterede emner

Lej en kontorpavillon på 42 m2, se prisen pr. måned her

Lej en kontorpavillon i en måned, se prisen her