Udlejning af beboelsespavilloner / midlertidig bolig / nødbolig

Når A/S Dalsgaard Skurvogne får henvendelser vedrørende nødboliger er det altid et individuelt behov, der skal løses nu og her samt fremadrettet.

Kundens hus kan være brændt, fået en vandskade, huset skal renoveres eller der skal bygges et helt nyt hus.

 

Mange typer nødboliger

Vi kan tilbyde mange typer for nødboliger – 2-mandssovevogn, 4-mandsovevogn, vogne i et stort rum, beboelsespavillon 360×1020, beboelsespavillon 380×1200 og alle typer kan sammensættes efter kundens individuelle behov.

Endvidere kan alle vogne / pavilloner sammenbygges med en mellembygning, så man altid kan gå tørskoet fra det ene modul til det andet.

 

Vi hjælper med at finde den bedste løsning

Når henvendelsen er sket deltager vi ofte som rådgivere og vi vil altid starte op med at finde frem til kundens reelle behov (behovsanalyse).

 

  • Hvor mange personer har behov for genhusning?
  • Hvor lang tid skal genhusningen / udlejningen vare?
  • Hvilke krav stiller kunden til indretning?
  • Hvor mange sovepladser skal der være?

Når alle disse ting er belyst, skal vi sammen med kunden finde den mest optimale løsning, hvilket oftest sker ved et besøg hos A/S Dalsgaard Skurvogne, så kunden ved selvsyn kan besigtige vores udlejningsvogne / pavilloner.

Vi har mulighed for at indrettet vognen / pavillonen / nødbolig helt efter kundens specielle ønsker / behov.

Ved leje af pavilloner hos A/S Dalsgaard Skurvogne betaler vores kunder for at være forsikret mod brand, tyveri- og hærværk. Skulle uheldet være ude, er det os der reparerer og ordner skaderne – oftest indenfor det første døgn uden beregning for kunden.

Vi tilbyder ligeledes, at besigtige den plads, hvorpå genhusningen skal foregå. Dette for at sikre det mest optimale forløb i hele processen.

En lejeløsning fra A/S Dalsgaard Skurvogne bliver skabt igennem funktionelle vogne / pavilloner, god dialog og gensidig tillid.