Vuggestuepavillon

En vuggestuepavillon / børnehavepavillon er en bygning, som er indrettet til vuggestuebrug eller børnehave. Man vil typisk bruge en vuggestuepavillon eller børnehavepavillon, hvis den egentlige vuggestuebygning skal bygges om af en eller anden årsag.

Børnehavepavillone kan naturligvis også opstilles permanent. Ofte er det en god ide at bygge en permanent institution i modulbyggeri. En vuggestuepavillon / børnehavepavillon er indrettet, så børnene kan flytte ind med det samme.

Pavillonen er som ofte indrettet med børnegarderober, ventilationsanlæg, puslepladser, børnetoiletter, persienner, hårdehvidevarer, tørreskabe til vådt tøj, evt automatisk brandalarm anlæg.

Den kan også bruges, hvis man i en bestemt kommune har problemer med at få plads til alle børnene, f.eks. hvis der er mangel på dagplejemødre og vuggestuepladser. Med en vuggestuepavillon løses hurtigt pladsproblemer, uden at forstyrre børnenes hverdag særlig meget. En pavillon til vuggestue opfylder alle krav i henhold til bygningsreglement 2010.

Indrettes komplet med børnegarderober, ventilationsanlæg, personalerum, personalekontor, køkken med hårdehvidevare, automatisk brandalarmeringsanlæg. Vi bygger gerne tilhørende krybberum / liggehaller og depotrum.

Fordelen ved en vuggestue opbygget i pavilloner er at den kan flyttes senere, hvis man ønsker det.

Kommuner kan også med fordel anvende opstilling af vuggestuer eller børnehaver i pavilloner hvis man kan se at børnetallet i den enkelte kommune er stigende over de næste eksempelvis 3 år. En vuggestue eller børnehave i pavillonbyggeri kan lejes, købes. Leasing kan også være en mulighed. Vi har næsten altid et virkelig godt tilbud på nye eller brugte pavilloner til brug ved vuggestue eller børnehave.

Vi løser ofte opgaver for kommunerne og her kan der være mange penge at spare ved at leje en børnehavepavillon eller vuggestuepavillon som har været udlejet en gang. Vi udfører også tit opgaverne med opstilling og tilslutning som totalentreprise. Vi giver gerne fast tilbud på hele opgaven, så alt er i budget.